Lots of inspiration for your home

As diverse as our products for the kitchen, bathroom and living room

Discover new products and product highlights from our current collection. Experience our showroom in Verl or explore our digital showroom from the comfort of your own home. Follow us on our social media channels and get new inspiring insights into our product worlds every day. Your advantage: You will find plenty of inspiration for your home in all areas. Have fun while browsing!

New features | Collection 2024

Our new collection inspires with the latest colour and material trends as well as creative furnishing ideas for the kitchen, bathroom and living room. Special highlight: Xtra Hob – the invisible hob with integrated extractor fan, an exclusive in-house development in the field of hob extractors.

Discover innovations 2024

Current product highlights

Here we present a small selection of innovative products from our current collection. Haven't found anything for your home yet? Please check back often, as we will be continuously expanding this area!

Discover product highlights

New features | Collection 2024

Our new collection inspires with the latest colour and material trends as well as creative furnishing ideas for the kitchen, bathroom and living room. Special highlight: Xtra Hob – the invisible hob with integrated extractor fan, an exclusive in-house development in the field of hob extractors.

Discover innovations 2024

Do you already follow our social media channels?

Every day you will find inspiring solutions for all areas of your home.

Fancy even more inspiration?

Discover our product worlds for the kitchen, bathroom and living room!

Our showroom

Experience an inspiring tour on site

Visit our in-house exhibition at our headquarters in Verl: new products and customised kitchen, bathroom and living solutions await you on 5,000 m² of exhibition space.

Digital Showroom

Start your personal 360° tour

We would like to show you the features of our new collection in our exhibition and, of course, digitally. 5,000 square metres with 141 design suggestions are waiting for you.

Sally and nobilia

Planning tips & tricks for your kitchen

Sally, Germany's best-known food blogger, is a proven kitchen expert. She takes you on a journey through kitchen planning and provides helpful kitchen tips and tricks.

Discover Sally's world

Imprint

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG.

Postfach 1255 | 33411 Verl

Waldstraße 53-57 | 33415 Verl

 

Telefon +49 (0) 5246 508-0

Telefaks +49 (0) 5246 508-96 999

E-Mail: info@nobilia.de

NR IDENT-VAT: DE 126 779 991

 

 

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą w Verl, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 2439.

Wspólnikiem odpowiadającym osobiście jest Fundacja Rodziny Stickling z siedzibą w Gütersloh, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 6437;
dyrektor: dr Lars M. Bopf (przewodn.), Michael Klein, Frank Kramer.

 

Ograniczenie odpowiedzialności.

Firma nobilia nie gwarantuje, że wszystkie informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej są kompletne, poprawne i zawsze aktualne. Dotyczy to również wszystkich łączy, które kierują pośrednio lub bezpośrednio na tą stronę internetową. Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stronę otwieraną poprzez takie łącze. Firma nobilia zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Copyright.

Prawa do prezentowanych zdjęć należą do firmy nobilia. Dalsze przekazywanie, wprowadzanie do pamięci, kopiowanie lub inne zastosowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia. To samo dotyczy rysunków, obiektów i animacji wszelkiego rodzaju, o ile nie podano innej informacji.

Świadczenia.

Firma nobilia oferuje użytkownikowi dostęp jego danych osobowych, które są wprowadzone do pamięci ekstranetu nobilia. Zakres dostępu użytkownika wynika z przydzielonego użytkownikowi rodzaju dostępu i nadanego stopnia uprawnienia. Firma nobilia udostępnia ekstranet nobilia bez żadnych zobowiązań do podtrzymania działania tego systemu informacyjnego.

Prawa autorskie.

Treści opublikowane w ekstranecie nobilia podlegają prawom autorskim. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie - a szczególnie do komercjalnej reklamy - jest zabronione. Wykonanie kopii z udostępnionych treści jest dozwolone wyłącznie do wewnętrznych celów informacyjnych użytkownika.

Ochrona danych osobowych.

Pobieranie, przetwarzanie (zapisanie, zmiana, przekazywanie, blokowanie i kasowanie danych) i wykorzystanie Państwa danych następuje wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązki użytkownika.

Do obowiązku użytkownika należy ochrona przydzielonego hasła (haseł) przed nadużyciami i utratą.

Rękojmia i odpowiedzialność.

Użytkownik jest świadomy faktu, że oprogramowanie stosowane w systemie informacyjnym, jak i wprowadzone bądź przetworzone dane, mogą być obarczone błędem, mimo wnikliwej kontroli i starannego opracowywania. Do zakresu użytkownika należy sprawdzenie prawidłowości informacji przez stosowanie odpowiednich działań.

 

Odpowiedzialność firmy nobilia za bezbłędność informacji w udostępnionym systemie jest wykluczona, za wyjątkiem sytuacji świadomego wprowadzenia błędu przez firmę nobilia. Firma nobilia nie udziela żadnej gwarancji na ciągły i nieprzerwany dostęp do ekstranetu nobilia.

 

Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu utraty lub nadużycia hasła (haseł) użytkownika.

Wypowiedzenie.

Firma nobilia zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wypowiedzenia uprawnień dostępu użytkownika bez podania przyczyn.

Pozostałe.

Przedłożone porozumienie dotyczące korzystania z ekstranetu nobilia podlega materialnemu prawu Republiki Federalnej Niemiec.

 

Jeżeli jedno z postanowień przedłożonego porozumienia dotyczące zasad korzystania jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to obowiązywania pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie powinno zostać zastąpione obowiązującym postanowieniem tak, żeby utrzymać ekonomiczny sens postanowienia w możliwie wielkim zakresie.

 

Sądem do rozstrzygania sporów związanych z przedłożonym porozumieniem dotyczącym zasad korzystania jest Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy nobilia.

Strona internetowa.

Koncepcja, design, tekst i realizacja techniczna: straight. GmbH Agentur für Kommunikation, Monachium