Transport

Transport wyrobów zajmuje drugie miejsce w dziedzinie naszego śladu CO2. Także w tym zakresie nobilia wprowadziła cały szereg środków. Niektóre z nich wymagają jeszcze pewnego czasu. Inne towarzyszą nam już codziennie. Celem wszystkich jest: Transport naszych kuchni ma być ekologicznie zrównoważony!

Duża dźwig unoszący komercyjny kontener ładunkowy na tle czystego niebieskiego nieba, prezentujący sprzęt przemysłowy i zdolności logistyczne.

Naczepy transportowane przez kolei

Hybrydowy model logistyki

Niemal jedną trzecią naszych emisji CO2 wytwarza nasza flota pojazdów. Pomimo tego występują tutaj potencjalne możliwości oszczędności: przez transport kolejowy. W firmie nobilia jest wiele niezwykłych rozwiązań, tak jak transport koleją. Tutaj korzystamy z modelu hybrydowego. To oznacza: Nasze naczepy stawiamy na wagony kolejowe. Transport kolejowy powoduje znacznie mniejsze emisje CO2 niż transport drogowy i dlatego jest wyraźnie korzystniejszy dla środowiska. To jest jednak celowe tylko tam, gdzie są do pokonania duże odległości.

Wydłużone naczepy i Giga-Liner we flocie pojazdów

Większe są ekologicznie bardziej zrównoważone

Załadunek i wyładunek kuchni to zadanie dla ekspertów: Każda część musi dotrzeć na właściwe miejsce, nic nie może ulec uszkodzeniu. Nasza "Biała flota" dostarcza kuchnie bezpośrednio do magazynu klienta. Niekorzyść wynikająca z tej dogodności dla naszych klientów: Logistyka ma 27,8 %-owy udział w naszym śladzie CO2. Długofalowo pracujemy nad strategią przestawienia floty pojazdów na napęd wodorowy, ale szczególnie obecnie znaleźliśmy sposób na wyraźne obniżenie zużycia oleju napędowego: Przykładowo przez zastosowanie naczep wydłużonych. Ponadto obecnie prowadzimy testową eksploatację pojazdu tak zwanego Giga-Liner.

Ciężarówka marki nobilia na drodze, reklamująca kuchnie w wielu językach, symbolizująca międzynarodową dostawę mebli kuchennych i akcesoriów.
Mapa Niemiec prezentujący sieć logistyczną z liniami tras łączącymi wiele miast, symbolizujący usługę dostawy lub transportu.

Optymalizacja planowania tras

Oszczędzanie paliwa przez najkrótsze trasy

Wydłużone naczepy, transport hybrydowy - nobilia czyni wiele, żeby obniżyć zużycie paliwa flotę samochodów ciężarowych. Jednak występuje jeszcze jeden instrument do obniżenia zużycia paliwa: optymalne planowanie tras. W celu znalezienia efektywniejszej drogi, nobilia podjęła współpracę z dostawcą oprogramowania, które wspomaga planistę tras przy dobieraniu odpowiedniej trasy. Celem jest generalnie znalezienie optymalnego rozwiązania i tym samym najoszczędniejszą trasę.

Kliknij na ikony tematów,
aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Lub wróć do strony wstępnej, aby uzyskać pierwszy przegląd.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w nobilia?

Wiele dodatkowych informacji znajdziesz w naszym dzienniku zrównoważonego rozwoju. Pobierz go bezpłatnie i dowiedz się, co wyróżnia nobilia.

ZOBACZ DZIENNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU