Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Okazane nam zaufanie Państwa w zakresie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi stanowi dla nas ważny warunek odniesienia sukcesu. Pobieranie, przetwarzanie (zapisanie, zmiana, przekazywanie, blokowanie i kasowanie danych) i wykorzystanie Państwa danych następuje wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane przy korzystaniu z naszej oferty internetowej.

I. Nazwa i adres ponoszącego odpowiedzialność

Odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych krajów członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG<br/>Waldstraße 53-57<br/>33415 Verl<br/>Niemcy<br/>Tel.: + 49 (0) 5246 508 0<br/>E-mail: info@nobilia.de<br/>Strona internetowa: www.nobilia.de

II. Nazwisko i adres pełnomocnika w sprawie ochrony danych osobowych

Pełnomocnik w sprawie ochrony danych osobowych strony ponoszącej odpowiedzialność:

Pełnomocnik w sprawie ochrony danych osobowych<br/>c/o nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG<br/>Waldstraße 53-57<br/>33415 Verl<br/>Niemcy<br/>Tel.: + 49 (0) 5246 508 0<br/>E-mail: datenschutz@nobilia.de

III. Uwagi ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Generalnie zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do udostępnienia działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych naszych użytkowników ma miejsce tylko po udzieleniu zgody przez użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych albo przetwarzanie danych jest dozwolone w świetle obowiązujących przepisów i ustaw.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli dla procesów przetwarzania danych osobowych wymagamy udzielenia zgody przez użytkownika, to podstawę prawną stanowi rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych UE (RODO) art. 6 akapit 1 litera a.

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do spełnienia warunków umowy, które jedną ze stron jest dana osoba, podstawę prawną stanowi RODO art. 6 akapit 1 litera b. To obowiązuje także dla procesów przetwarzania, które są nieodzowne do przeprowadzenia procesów przed zawarciem umowy.

Jeżeli to przetwarzanie jest niezbędne do zachowania uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub stron trzecich, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe swobody danej osoby nie przeważają pierwszych wyliczonych interesów, to podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi RODO art. 6 akapit 1 litera f.

3. USUWANIE DANYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe są usuwane lub dostęp do nich jest blokowany z chwilą, gdy cel zapisu tych danych przestanie obowiązywać. Zapis danych może przekroczyć to, gdy jest to przewidziane przez ustawodawstwo europejskie lub krajowe w unijnym prawie, ustawach i innych przepisach, którym podlega strona ponosząca odpowiedzialność. Zablokowanie dostępu lub usunięcie danych ma miejsce także wtedy, gdy upłynie okres przechowywania określony w przepisach powyższych norm, chyba że występuje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy albo spełnienia warunków umowy.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W naszej ofercie Online są też podane linki do portali społecznościowych Pinterest, Instagram i Houzz. Link są zaznaczone przez znak firmowy danego portalu. Po kliknięciu na taki link otwierają się strony danego portalu społecznościowego, dla których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące obowiązujących tam zarządzeń w sprawie oświadczenia o ochronie danych osobowych należy zasięgnąć w poszczególnych portalach; linki do nich:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy<br/>Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388<br/>Houzz: https://www.houzz.de/privacyPolicy

Przed otworzeniem linku nie następuje żadne przekazanie danych osobowych do tych portali. Otworzenie strony poprzez link jest jednocześnie podstawą do przetwarzania danych przez dany portal.

IV. Udostępnienie strony internetowej i generowanie pliku logowania

1. OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Przed każdym otworzeniem naszej strony internetowej nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym, który otwiera naszą stronę. Przy tym są zbierane następujące dane:

(1) Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji<br/>(2) System operacyjny użytkownika<br/>(3) Publiczny adres IP użytkownika<br/>(4) Data i godzina otworzenia strony<br/>(5) Strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł do naszej strony internetowej<br/>(6) Przekazana ilość danych<br/>(7) Komunikat, czy otworzenie przebiegło pomyślnie.

Te dane są również zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapisanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika nie występuje.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną do tymczasowego zapisu danych i plików logowania stanowi RODO art. 6 akapit 1 litera f.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne do umożliwienia dostępu do strony internetowej przez komputer użytkownika. W tym celu przez cały czas sesji musi być zapisany adres IP użytkownika.

Zapisanie następuje w plikach logowania, żeby zabezpieczyć poprawność działania strony internetowej. Ponadto te dane służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza tych danych do celów marketingowych nie przebiega przy tej procedurze.

Podane cele stanowią nasz uzasadniony interes na przetwarzaniu danych zgodnie z RODO art. 6 akapit 1 litera f.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy już nie będzie występować potrzeba ich zapisu podyktowana osiągnięciem wyznaczonego celu. W przypadku rejestrowania danych do udostępnienia strony internetowej jest to chwila, gdy dana sesja zostanie zakończona.

Ponadto w plikach logowania zapisujemy następujące dane dostępu:

(1) stronę, przez którą Państwo otworzyli naszą witrynę lub nazwę pobranego pliku,<br/>(2) datę i czas zegarowy zgłoszenia,<br/>(3) przekazana ilość danych,<br/>(4) komunikat, czy otworzenie przebiegło pomyślnie,<br/>(5) publiczny adres IP zgłaszającego się komputera,<br/>(6) przynależne URL,<br/>(7) używany typ przeglądarki,<br/>(8) używane systemy operacyjne.

Przetwarzanie tych danych następuje w celu umożliwienia korzystania z tej strony internetowej (nawiązanie połączenia), w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, administracji technicznej struktury sieci oraz do optymalizacji oferty internetowej. Przekazanie tych danych osobom trzecim lub inna ich analiza nie ma miejsca. Nie jest tworzony żaden profil użytkownika odniesiony do konkretnej osoby.

W przypadku zapisania danych w plikach logowania są one usuwane najpóźniej po 30 dniach kalendarzowych. Zapisanie wykraczające poza te ramy jest możliwe. W takich przypadkach adres IP jest usuwany bądź staje się nieczytelny tak, żeby przyporządkowanie zgłaszającego się użytkownika nie było już możliwe.

5. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SPRZECIWU I USUNIĘCIA

Rejestrowanie danych do udostępnienia strony internetowej i zapisania danych w pliku logowania jest konieczne do poprawnego działania strony internetowej. W związku z tym, użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu.

V. Stosowanie plików cookie

1. OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookie. W przypadku plików cookie chodzi o pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik otworzy stronę internetową, wtedy plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, które służą do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki przy ponownym otworzeniu tej strony internetowej.

Pliki cookies stosujemy po to, żeby nasza strona internetowa była łatwiejsza w przeglądaniu. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, żeby otwierającą przeglądarkę można było identyfikować także po zmianie strony. Do plików cookies są przesyłane i zapisywane następujące dane:

(1) Dane użytkownika w notatniku
(2) Dane użytkownika w programie projektowania kuchni online
(3) Dane użytkownika w konfiguratorze kuchni
(4) Dane użytkownika w wirtualnym salonie wystawowym
(5) Dane użytkownika w biuletynach internetowych

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, umożliwiające analizę serfowania użytkownika. W ten sposób można przekazać następujące dane:

(6) Dostęp do zasobów włącznie z zapytaniem o anonimowy adres IP do celów śledzenia przebiegu i marketingu. W ten sposób zebrane dane użytkownika stają się anonimowe przez procedury techniczne.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie z kodem śledzącym i marketingowym jest RODO art. 6 akapit 1 litera a.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

a) Technicznie konieczne pliki cookie

Celem zastosowania technicznie koniecznych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie są oferowane bez stosowania plików cookie. One wymagają, żeby przeglądarka została ponownie rozpoznana także po zmianie strony. Dla następujących zastosowań potrzebne są pliki cookie:

(1) Funkcja notatnika nobilia.de
(2) Program projektowania kuchni online
(3) Konfigurator kuchni
(4) Wirtualny salon wystawowy
(5) Biuletyny internetowe

Dane użytkownika zebrane przez technicznie konieczne pliki cookie nie będą wykorzystane do tworzenia profilu użytkownika.

b) Pliki cookie z kodem śledzącym

Zastosowanie plików cookie z kodem śledzącym ma na celu polepszenie jakości naszej strony internetowej i jej treści. Poprzez pliki cookie dowiadujemy się o sposobie korzystania ze strony internetowej, żeby nieustannie optymalizować naszą ofertę.

c) Pliki cookie marketingowe

Pliki cookie marketingowe są używane do pokazania Państwu treści pod kątem wykazywanych zainteresowań.

(1) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu otrzymania statycznych analiz. Google Analytics jest internetowym serwisem analitycznym Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA. Przedmiotem jest tutaj wspólne przetwarzanie danych w myśl Art. 26 RODO, przy czym Google w pierwszym rzędzie przetwarza dane.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły transmitowane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Tym samym Państwa dane osobowe są dostępne zarówno dla Google, jak i dla instytucji państwowych w Stanach Zjednoczonych. Google może wykorzystać te dane w dowolnym własnym celu, jak przykładowo tworzenie profilu osobowego i połączyć je z innymi dostępnymi informacjami. Państwa adres IP jest jednak najpierw skracany w ramach Krajów Członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google wykorzystuje te generowane informacje, żeby dla nas analizować Państwa metodykę korzystania ze strony internetowej, żeby zestawić raporty o aktywności internetowej oraz, żeby świadczyć nam inne usługi związane z korzystaniem strony internetowej. Zapisywaniu plików cookie można jednak zapobiec przez odpowiednie ustawienia na stronie internetowej lub w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak poinformować, że w takim przypadku ewentualnie nie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google danych w pliku cookie odniesionych do korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę „plug-in” dla przeglądarki, dostępną pod niżej podanym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pogłębiające informacje podano pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de albo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych osobowych). Pragniemy poinformować, że na naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp();", żeby adresy IP stały się anonimowe. Polega to na skasowaniu ostatnich ośmiu bitów.

(2) Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Menedżer tagów Google jest rozwiązaniem, z którym promowane tagi strony internetowej mogą być zarządzane w oknie. Menedżer tagów Google stanowi domenę bez pliku cookie (który implementuje tagi) i nie rejestruje żadnych danych osobowych. Ta funkcja zapewnia wyzwalanie zadziałania innych tagów, które ewentualnie mogą rejestrować dane. Menedżer tagów Google nie sięga do tych danych. Gdy na płaszczyźnie domeny lub plików cookie przeprowadzono dezaktywację, wtedy obowiązuje ona dla wszystkich tagów kodów do śledzenia przebiegu, które są implementowane w menedżerze tagów Google.
Pogłębiające informacje na temat menedżera tagów Google podano pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

(3) Google Conversion

Korzystamy z oferty Google Ads Conversion, żeby za pomocą środków reklamowych (tak zwanych Google Ads) na obcych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty. Na podstawie relacji w stosunku do danych kampanii reklamowych można ustalić, jak pomyślnie przebiegały pojedyncze działania promocyjne. Tym samym jesteśmy zainteresowani w pokazywaniu reklamy, która dla Państwa może okazać się interesująca, jak również w jeszcze ciekawszej prezentacji naszej strony internetowej.

Google Conversion Tracking jest serwisem analitycznym Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). W przypadku głównego miejsca zamieszkania w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii odpowiedzialność za Państwa dane ponosi Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem przedsiębiorstwem związanym z Google, które ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych i przestrzeganie ustaw o ochronie danych osobowych.

Google dostarcza te środki reklamowe poprzez tak zwany „Ad Server“. W tym celu korzystamy z plików cookie Ad Server, które potrafią mierzyć sukces reklamy przez określone parametry takie, jak wyświetlanie ogłoszeń albo kliknięcia użytkowników. Jeżeli nasza strona internetowa zostanie otworzona przez reklamę Google, to Google Ads zapisuje plik cookie w komputerze.

Ten plik umożliwia Google ponowne rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Gdy użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej jednego z klientów Ads i plik cookie zapisany w komputerze nie stracił jeszcze aktualności, wtedy Google i klient rozpoznają, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został dalej przekierowany do tej strony internetowej. Każdemu klientowi Ads jest przyporządkowany inny plik cookie. Tym samym pliki cookie nie mogą być śledzone poprzez strony internetowe klienta Ads. W wyżej wymienionych kampaniach promocyjnych nie rejestrujemy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne. W oparciu o te analizy możemy rozpoznać, które działania promocyjne okazały się szczególnie efektywne. Nie otrzymujemy dodatkowych danych dotyczących środków reklamowych, a w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Google zapewnia wysoki standard w zakresie bezpieczeństwa danych, ponieważ rejestrowane są tylko te strony posiadające ten kod przekształcający (Conversion-Code). Rejestrowane dane są szyfrowane i stosowane tylko na bezpiecznych serwerach. Pogłębiające informacje oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych Google podano na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=de

(4) Google Remarketing

Stosujemy funkcję Remarketing w ramach serwisu Google Ads. Dzięki funkcji Remarketing, użytkownikom naszej strony internetowej możemy prezentować ogłoszenia reklamowe oparte na ich zainteresowaniach w ramach systemu reklamowego Google (w wyszukiwarce Google albo na YouTube, tzw. „Ogłoszenia Google“ albo na innych stronach internetowych).

W tym celu analizie poddawana jest interakcja użytkownika na naszej stronie internetowej, np. które oferty wzbudziły zainteresowanie użytkownika, żeby po odwiedzeniu naszej strony umożliwić prezentowanie użytkownikom celowej reklamy także na innych stronach internetowych. W tym celu Google zapisuje pewną liczbę w przeglądarkach internetowych użytkowników, którzy korzystają z określonych usług Google albo stron internetowych w systemie wyświetlania Google. Poprzez tę liczbę określoną jako plik „cookie“ rejestrowane są odwiedziny tych użytkowników. Ta liczba służy tylko do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby, ponieważ dane osobowe nie są zapisywane.

Pogłębiające informacje oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych Google podano na stronie: https://policies.google.com/privacy?gl=de

 (5) Facebook-Pixel

Strona internetowa stosuje funkcję Remarketing "Custom Audiences" na platformie Facebook Inc. ("Facebook"). Dzięki temu użytkownicy tej strony internetowej w ramach odwiedzin serwisu społecznościowego Facebook albo innych stron również korzystających z tej technologii („Facebook-Ads“) otrzymują ogłoszenia reklamowe odniesione do ich zainteresowań. Tym samym jesteśmy zainteresowani w przedstawianiu reklamy, która dla Państwa może okazać się interesująca, jak również w jeszcze ciekawszej prezentacji naszej strony internetowej.

Ze względu na zastosowaną funkcję Marketing-Tool, przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych pobieranych w wyniku zastosowania tej funkcji przez Facebook i dlatego pragniemy poinformować Państwa o aktualnym stanie naszej wiedzy: W wyniku integracji funkcji Facebook Custom Audiences otrzymuje Facebook informacje, która strona internetowa naszej witryny internetowej została otworzona albo, że nastąpiło kliknięcie na nasze ogłoszenie. W przypadku Państwa zarejestrowania w serwisie Facebook i korzystania z niego, Facebook może przyporządkować otworzenie strony do Państwa konta. Nawet w razie braku zarejestrowania w Facebook albo braku zalogowania, ten serwis ma możliwość stwierdzenia i zapisania adresu IP Państwa komputera oraz dalszych danych identyfikacyjnych.

Wyłączenie funkcji "Facebook Custom Audiences" przez zalogowanych użytkowników jest możliwe pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#.

Pogłębiające informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook podano pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

(6) Pinterest Conversion Tracking

Nasza strona stosuje technologię Conversion Tracking należącą do sieci społecznościowej Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia). Ta technologia umożliwia nam pokazywanie stosownej reklamy i ofert na stronie internetowej tym osobom, które już wcześniej zainteresowały się naszą stroną oraz naszymi treściami/ofertami i jednocześnie mają konto na platformie Pinterest. W tym celu w naszych stronach internetowych zintegrowany jest tzw. Conversion-Tracking Pixel firmy Pinterest, poprzez który - przy otworzeniu naszej strony internetowej - Pinterest otrzymuje informacje, że otworzyłeś naszą stronę internetową oraz, jakie części naszej oferty wzbudziły Twoje zainteresowanie. Pobieranie danych do pokazywania interesującej reklamy na Pinterest można w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach Twojego konta w Pinterest pod https://www.pinterest.de/settings.

Pogłębiające informacje na temat technologii Pinterest Conversion Tracking zamieszczono pod https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

(7) Zarządzanie zgodą na CookieFirst

Na naszej stronie internetowej "Wirtualny salon wystawowy" stosujemy technologię CookieFirst (Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH, Amsterdam, Holandia). Ta technologia umożliwia nam uzyskanie zgody odwiedzających nasze strony internetowe na stosowanie określonych plików cookie na terminalu i zarządzanie ochroną danych osobowych.

Pogłębiające informacje na temat technologii zarządzania zgodą CookieFirst podano na stronie https://cookiefirst.com/de.

(8) Matomo

Na stronie internetowej tego programu projektowania do kuchni online korzystamy do celów marketingowych i optymalizacji – o ile Państwo wyrazili na to zgodę – z oprogramowania „Matomo“ (www.matomo.org). Jest to serwis oferowany przez firmę InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo zapisuje cookie w Twoim komputerze, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z programu projektowania kuchni online. Matomo zapisuje:

- czas uprzedniego korzystania przez użytkownika,
- otworzone lub pobrane pliki,
- kliknięcia na łącza do peryferyjnych domen,
- ID sesji (o ile dokonano rejestracji - patrz VIII. niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych),
- adres IP, przy czym 2 bajty adresu IP maskowane (anonimowy adres IP),
- prędkość otwierania stron,
- URL stron,
- liczba odwiedzin użytkowników,
- User Agent (przekazuje przeglądarka oraz stosowany system operacyjny),
- strefa czasowa,
- czas pierwszych odwiedzin użytkownika,
- data i czas zegarowy odwiedzin,
- tytuł strony,
- strona, z której użytkownik otworzył naszą stronę internetową (Referrer-URL)
- która przeglądarka z którymi wtyczkami programowymi, jaka rozdzielczość obrazu jest stosowana,
- dane użytkowania (czas przebywania i ilość widoków),
- informacje o urządzeniach (system operacyjny, przeglądarka, język obsługi),
- lokalizacja geograficzna.

Pogłębiające informacje oraz warunki korzystania z Matomo i przepisy o ochronie danych osobowych podano na stronie: https://matomo.org/privacy/

(9) Publitas

Na naszej stronie internetowej na temat biuletynów internetowych stosujemy technologię firmy Publitas (Publitas.com B.V., Zeeburgerpad 5, 1018 AH, Amsterdam, Holandia), która umożliwia nam prezentację dokumentów PDF jako biuletynów internetowych z uzupełniającymi informacjami.

Pogłębiające informacje oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych Publitas podano na stronie: https://www.publitas.com/de/privacy/.

(10) Usercentrics

Zarządzanie udzielanymi zgodami na Consent Management Platform „Usercentrics“

Na naszej stronie internetowej oraz w ekstranecie używana jest technologia firmy Usercentrics (Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, Niemcy). W celu korzystania tej strony internetowej i korzystania powiązanej platformy Consent Management są przetwarzane Twoje udostępnione dane. To umożliwia nam uzyskanie zgody naszych gości odwiedzających stronę internetową i ich przetwarzanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Pogłębiające informacje na temat technologii zarządzania zgodą UserCentrics podano na stronie https://usercentrics.com/

(11) Microsoft Advertising (np. Bing Ads) Conversion Tracking

W naszej witrynie internetowej używamy technologii Microsoft Advertising Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmont, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone Ameryki), aby zwrócić uwagę na nasze oferty za pomocą nośników reklamowych w witrynach zewnętrznych. Na podstawie relacji w stosunku do danych kampanii reklamowych można ustalić, jak pomyślnie przebiegały pojedyncze działania promocyjne. Wykorzystujemy to, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkowników i wyświetlać reklamy, które są dla nich interesujące. Nie są przekazywane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Dzięki pomiarowi tych danych można jeszcze bardziej zoptymalizować kampanie.

Więcej informacji na temat Microsoft Conversion Tracking można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 

(12) Outbrain

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Outbrain. Dostawcą jest firma Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (zwana dalej „Outbrain”). Po wyświetleniu strony, na której zintegrowana jest usługa Outbrain, Outbrain tworzy anonimowy profil użytkownika (User-ID), w którym zapisywane są treści wyświetlane lub odczytane przez użytkownika. Dzięki temu użytkownikowi naszej strony internetowej lub innych stron internetowych, na których zintegrowana jest usługa Outbrain, mogą wyświetlać się polecane treści lub reklamy oparte na zainteresowaniach. W tym celu w USER-ID użytkownika zapisywane są m.in. typ urządzenia, adres IP użytkownika, typ przeglądarki użytkownika, odwiedzane strony internetowe i przeczytane artykuły, czas dostępu oraz ID urządzeń. Ponadto korzystamy z usługi Outbrain Pixel. Po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową, za pomocą funkcji Pixel możemy ustalić, czy użytkownik posiada już User-ID Outbrain. W ten sposób reklamodawcy z sieci reklamowej Outbrain mogą sprawdzić efektywność swoich kampanii. Jeżeli uzyskano zgodę (Consent), zastosowanie wyżej wymienionej usługi odbywa się wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Jeżeli nie uzyskano zgody, zastosowanie usługi odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator witryny ma uzasadniony interes w odniesieniu do analizy zachowania użytkowników, aby optymalizować ofertę sieciową oraz reklamę.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności:
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Ponadto w poniższym linku można sprawdzić listę wszystkich plików cookie stosowanych przez Outbrain:
https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Jeżeli chcesz przejrzeć lub dopasować swój profil zainteresowań w Outbrain, klinik w poniższy link:
https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

(13) Mouseflow

Ta witryna korzysta z Mouseflow: narzędzia do analizy witryn internetowych, które zapewnia powtórki sesji, mapy cieplne, lejki, analizy formularzy, ankiety zwrotne i podobne funkcje/funkcje. Mouseflow może rejestrować kliknięcia, ruchy myszy, przewijanie, wypełnianie formularzy (naciśnięcia klawiszy) w polach niewykluczonych, odwiedzane strony i ich zawartość, czas spędzony w witrynie, przeglądarkę, system operacyjny, typ urządzenia (komputer stacjonarny/tablet/telefon), rozdzielczość ekranu, typ odwiedzającego (po raz pierwszy/powracający), odsyłacz, zanonimizowany adres IP, lokalizację (miasto/kraj), język i podobne metadane. Mouseflow nie gromadzi informacji na stronach, na których nie jest zainstalowany, ani nie śledzi ani nie gromadzi informacji poza przeglądarką internetową użytkownika. Jeśli chcesz zrezygnować, możesz to zrobić na stronie https://mouseflow.com/opt-out. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych, poprawić je lub usunąć, skontaktuj się najpierw z nami lub, jako drugą opcję, z Mouseflow pod adresem privacy@mouseflow.com.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Mouseflow pod adresem https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/
Więcej informacji na temat Mouseflow i RODO można znaleźć na stronie https://mouseflow.com/legal/gdpr/.

(14) YouTube

Na różnych obsługiwanych przez nas stronach internetowych oferujemy filmy na YouTube w celu uzyskania dalszych informacji. Właścicielem tej usługi odtwarzacza wideo jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

YouTube gromadzi adres IP, adres URL odsyłacza i oglądane filmy w celach marketingowych. Należy pamiętać, że dane te mogą być przekazywane do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?gl=de

4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH, MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SPRZECIWU I USUNIĘCIA DANYCH

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika, przez który są potem przekazywane do naszej strony internetowej. W związku z tym, użytkownicy mają pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. W wyniku zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej można dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików cookie. Czas przechowywania danych dla Google Analytics wynosi 14 miesięcy, informacje językowe dla strony internetowej są przechowywane przez 180 dni. Wcześniej zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. To może być wykonywane w sposób automatyczny. Jeżeli pliki cookie naszej strony internetowej zostaną dezaktywowane, to ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą wykorzystywane.

VI. Rejestracja

1. OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Na naszej stronie internetowej (nobilia Extranet) oferujemy handlowi specjalistycznemu możliwość zarejestrowania przez podanie danych osobowych. Przy tym dane są wpisywane do okna wpisywania, przesyłane nam i zapisywane. Przekazywanie danych stronom trzecim nie występuje. Niżej wymienione dane są zbierane w ramach procesu rejestrowania:

(1) Numeru klienta <br/>(2) Firma<br/>(3) Ulica i numer domu<br/>(4) Kod pocztowy, miejscowość i kraj<br/>(5) Telefon i telefaks<br/>(6) Strona internetowa<br/>(7) Nazwisko i imię osoby kontaktowej, jej dział, telefon i telefaks oraz adres e-mail

W ramach procesu rejestrowania jest uzyskiwana zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną do przetwarzania danych przy udzielonej zgodzie użytkownika jest RODO art. 6 akapit 1 litera a. Jeżeli rejestracja służy spełnieniu warunków umowy, której jedną stroną jest użytkownik albo przeprowadzenia procesów przed zawarciem umowy, to dodatkową podstawę prawną do przetwarzania danych jest RODO art. 6 akapit 1 litera b.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Rejestracja użytkownika jest konieczna do przygotowania określonych treści i świadczeń usługowych na naszej stronie internetowej. Zarejestrowany użytkownik może aktywować przesyłanie drogą e-mail potwierdzonych zleceń; otrzyma dostęp do systemu informacyjnego o zleceniu; otrzyma dostęp do czasów dostaw; informacje serwisowe oraz informacje o nowościach i seminariach.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy już nie będzie występować potrzeba ich zapisu podyktowana osiągnięciem wyznaczonego celu. To dotyczy danych zebranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie zaprzestana albo zmieniona.

5. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SPRZECIWU I USUNIĘCIA

Każdy użytkownik ma możliwość w każdej chwili wycofać jego zarejestrowanie. W każdej chwili można zwrócić się z wnioskiem o modyfikację zapisanych danych. Zarówno sprostowanie danych, jak i usunięcie danych można w każdej chwili samemu zlecić w opcji menu "Moje konto".

VII. Formularz kontaktowy i kontakt drogą e-mail

1. OPIS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego można korzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Gdy użytkownik skorzysta z tej możliwości, wtedy dane wpisane w oknie formularza zostaną nam przekazane i zapisane. Te dane to:

(1) Nazwisko i imię<br/>(2) Adres e-mail<br/>(3) Firma<br/>(4) Ulica i numer domu<br/>(5) Kod pocztowy, miejscowość i kraj<br/>(6) Telefon i telefaks

W chwili wysyłki wiadomości ponadto następuje zapisanie następujących danych:

(7) Adres IP<br/>(8) UA agent użytkownika<br/>(9) Czas nawiązania kontaktu

Przed procesem wysłania wiadomości zostanie podana informacja o niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dotyczącym przetwarzania tych danych.

Alternatywnie można nawiązać kontakt poprzez podany adres e-mail. W takim przypadku zapisaniu podlegają dane osobowe użytkownika przekazane przez wiadomość e-mail.

W związku z powyższym nie ma miejsca na przekazywanie danych stronie trzeciej. Dane są wykorzystywanie wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi RODO art. 6 akapit 1 litera f.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych służy nam jedynie do reagowania na nawiązanie kontaktu, oraz - o ile jest taki życzenie - do wysłania materiałów informacyjnych albo udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. Ze względu na nawiązanie kontaktu występuje tutaj też niezbędne uzasadnione zainteresowanie w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe przetworzone w czasie procesu wysłania służą zapobieganiu nadużycia formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zostaną usunięte z chwilą, gdy już nie będzie występować potrzeba ich zapisu podyktowana osiągnięciem wyznaczonego celu. To dotyczy danych osobowych z formularza okna wpisywania oraz przesłanych drogą e-mail w przypadku, gdy wszelka konwersacja z użytkownikiem została już zakończona. Konwersacja jest uznawana za zakończoną wtedy, gdy z okoliczności wynika, że faktyczny stan rzeczy został do końca wyjaśniony.

5. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SPRZECIWU I USUNIĘCIA

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wycofać jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik nawiąże z nami kontakt drogą e-mail pod adresem datenschutz@nobilia.de, to w każdej chwili może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. W takiej sytuacji konwersacja nie jest dalej kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zapisane w toku nawiązywania kontaktu zostaną w takim przypadku usunięte.

VIII. Prawa osoby, której to dotyczy

Jeżeli dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, to jest to osoba, której to dotyczy w rozumieniu przepisów RODO i w związku z tym ma następujące prawa w stosunku do strony odpowiedzialnej:

1. PRAWO DO OTRZYMANIA INFORMACJI

Osoba, które to dotyczy może zażądać od strony odpowiedzialnej potwierdzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane przez nas.

Jeżeli ma miejsce takie przetwarzanie danych, to osoba, której to dotyczy może zażądać od strony odpowiedzialnej informacji o następujących zagadnieniach:

(1) cele, dla których są przetwarzane dane osobowe;

(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane albo będą później udostępnione;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych, albo - gdy konkretne informacje na ten temat nie są możliwe - kryteria do ustalenia okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez stronę odpowiedzialną albo prawo do sprzeciwienia się temu przetwarzaniu;

(6) istnienie prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym w tym zakresie;

(7) wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, gdy dane osobowe nie były zbierane u osoby, której one dotyczą;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem użytkowników zgodnie z RODO art. 22 akapit 1 i 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – przekonujące informacje o zastosowanym systemie logicznym, jak również zasięg i postawione cele takiego przetwarzania danych osoby, której to dotyczy.

Osoba, której to dotyczy ma prawo do zażądania informacji, czy jej dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego albo do międzynarodowych organizacji. W związku z tym można zażądać poinformowania o adekwatnych gwarancjach zgodnie z RODO art. 46 w odniesieniu do zagadnienia przekazywania.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA

Osoba, której to dotyczy ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych w stosunku do strony ponoszącej odpowiedzialność, o ile te dane osobowe są nieprawidłowe albo niekompletne. Strona odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego sprostowania.

3. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Pod niżej podanymi warunkami osoba, której to dotyczy może zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania jej danych osobowych:

(1) gdy osoba, której to dotyczy zaprzecza prawidłowości jej danych osobowych w czasie, w którym strona odpowiedzialna ma możliwość sprawdzenia tych danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i osoba, której to dotyczy odmawia usunięcia danych osobowych, a w zamian żąda ograniczenia zakresu korzystania z tych danych osobowych;

(3) strona odpowiedzialna nie potrzebuje ich dłużej do przetwarzania, jednak osoba, której to dotyczy potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych,

(4) gdy osoba, której to dotyczy wniosła sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO art. 21 akapit 1 i jeszcze nie wyjaśniono, czy uzasadnione przyczyny strony odpowiedzialnej przeważają nad przyczynami osoby, której to dotyczy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych osoby, której to dotyczy zostało ograniczone, to te dane – abstrahując od ich zapisu – będą przetwarzane tylko za zgodą osoby, której one dotyczą albo do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; albo do ochrony praw inne osoby fizyczne bądź prawnej; albo z powodu ważnych interesów publicznych Unii Europejskiej bądź jednego z krajów członkowskich.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania jest ograniczone według wyżej wymienionych warunków, to strona odpowiedzialna poinformuje osobę, której to dotyczy zanim to ograniczenie zostanie wycofane.

4. PRAWO DO USUNIĘCIA

a) Obowiązek usunięcia

Osoba, której to dotyczy może zażądać od strony odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, a strona odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych osobowych, gdy wystąpi jeden z niżej wymienionych powodów:

(1) Dane osobowe osoby, której one dotyczą nie są już niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane albo innym sposobem przetworzone.

(2) Osoba, której to dotyczy wycofa udzielą zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z RODO art. 6 akapit 1 litera a albo RODO art. 9 akapit 2 litera a, oraz brak innej podstawy prawnej do przetwarzania.

(3) Osoba, której to dotyczy wniesie sprzeciw zgodnie z RODO art. 21 akapit 1 odnośnie przetwarzania danych osobowych i nie występują żadne uzasadnione powody ich przetwarzania, albo osoba, której to dotyczy sprzeciwi się temu przetwarzaniu zgodnie z RODO art. 21 akapit 2.

(4) Dane osobowe osoby, której one dotyczą zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

(5) Usunięcie danych osobowych osoby, której one dotyczą jest konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych w świetle prawa Unii Europejskiej albo prawa krajów członkowskich, którym podlega strona ponosząca odpowiedzialność.

(6) Dane osobowe osoby, której one dotyczą zostały zebrane w odniesieniu do usług oferowanych przez firmę informacyjną zgodnie z RODO art. 8 akapit 1.

b) Przekazywanie informacji stronie trzeciej

Jeżeli strona ponosząca odpowiedzialność opublikowała dane osobowe osoby, której one dotyczą i teraz zgodnie z RODO art. 17 jest zobowiązana do ich usunięcia, to musi podjąć stosowne działania z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji, także rodzaju technicznego, żeby odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych poinformować o tym, że osoba, której one dotyczą zażądała usunięcia wszelkich linków do jej danych osobowych albo do kopii względnie replikacji tych danych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie występuje, gdy konieczne jest przetwarzanie:

(1) do realizacji prawa do swobodnego wypowiadania się i zasięgania informacji;

(2) do spełnienia zobowiązania prawnego według prawa Unii Europejskiej albo prawa krajów członkowskich, któremu podlega strona ponosząca odpowiedzialność, albo do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym bądź podlega dochodzeniu prawa publicznego, które zostało przeniesione na stronę ponoszącą odpowiedzialność;

(3) z przyczyn interesu publicznego w zakresie ochrony zdrowia zgodnie z RODO art. 9 akapit 2 litera h oraz RODO art. 9 akapit 3;

(4) do celów archiwalnych leżących w interesie publicznym, naukowych albo historycznych albo do celów statystycznych zgodnie z RODO art. 89 akapit 1, o ile prawo wymienione w akapicie a) przypuszczalnie realizację celów tego przetwarzania uniemożliwi bądź w wysokim stopnie negatywnie wpłynie na nie;

(5) do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

5. PRAWO DO POINFORMOWANIA

Jeżeli osoba, której to dotyczy powołuje się na prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania w stosunku do strony ponoszącej odpowiedzialność, to strona ta jest zobowiązana do poinformowania o tym wszystkich odbiorców, którym udostępniono dane osobowe, ich sprostowanie albo usunięcie bądź ograniczenia w przetwarzaniu, chyba że jest to niemożliwe albo połączone z nieproporcjonalnym nakładem.

Osobie, której to dotyczy przysługuje prawo do otrzymania informacji o odbiorcach od strony ponoszącej odpowiedzialność.

6. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Osobie, której to dotyczy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzanych danych osobowych z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, na podstawie RODO art. 6 akapit 1 litera e albo f. To dotyczy także do profilowania użytkownika opartego na tych zarządzeniach.

Strona ponosząca odpowiedzialność nie rozpowszechnia już tych danych osobowych, chyba że z przyczyn wymagających ochrony potrafi udowodnić, że jej interesy, prawa i swobody przeważają albo przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe osoby, której one dotyczą są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, to przysługuje jej prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych w celu tego rodzaju reklamy. To dotyczy także do profilowania użytkownika, o ile jest to połączone z tego rodzaju reklamą bezpośrednią.

W razie wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych w celu tego rodzaju reklamy, odpowiednie dane osobowe nie będą już przetwarzane w takim celu.

Osoba, której to dotyczy ma możliwość wniesienia sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez firmę informacyjną – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – w sposób zautomatyzowany, przy której stosowane są aplikacje techniczne.

7. PRAWO DO ODWOŁANIA OŚWIADCZENIA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA DOTYCZĄCEGO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osobie, której to dotyczy przysługuje prawo do odwołania oświadczenia o udzieleniu zezwolenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Odwołanie zezwolenia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zezwolenia aż do momentu odwołania zezwolenia.

8. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI W ORGANIE NADZORCZYM

Nie zważając na inne prawno-administracyjne albo orzeczenia sądowe, osobie, której to dotyczy przysługuje prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, a szczególnie w kraju członkowskim zamieszkania, zatrudnienia albo miejsca naruszenia przepisów, gdy osoba ta jest zdania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organ nadzorczy, w którym złożono skargę, informuje powoda na temat stanu i wyników opracowania skargi, włącznie z możliwością podjęcia kroków sądowych na mocy RODO art. 78.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen<br/>Postfach 20 04 44<br/>40102 Düsseldorf<br/>Niemcy<br/>Tel.: +49 (0) 211 38424-0<br/>Faks: +49 (0) 211 38424-10<br/>E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Możliwości pobrania oświadczenia o ochronie danych osobowych

To oświadczenie o ochronie danych osobowych w aktualnie obowiązującym brzmieniu można otworzyć i wydrukować poprzez łącze "Ochrona danych".

Pobieranie PDF "Ochrona danych"

Ogólne warunki handlowe.

Ogólne warunki handlowe