Kontrola jakości kuchni marki nobilia.

Wszystko na stanowisku kontrolnym.

Jakość "Made in Germany" – odczuwalna seryjnie w każdej kuchni marki nobilia.

Od nadejścia towarów, poprzez produkcję, aż po wysyłkę – w firmie nobilia jest zainstalowany kompleksowy system kontroli wszystkich etapów technologicznych, żeby zapewnić wysoką jakość każdej pojedynczej kuchni. Oprócz stanowisk kontrolnych codziennie maksymalnie do 21 kompletnych kuchni na wymiar poddawanych jest audytowi jakościowemu. Od naszego założenia jakość, środowisko naturalne i energia są rdzeniem polityki naszego przedsiębiorstwa. Każda kuchnia marki nobilia spełnia wymagania międzynarodowych norm jakościowych, środowiskowych i energetycznych.

Procedury testowe dla kuchni marki nobilia.

Test kontrolny kuchni – dowód jakościowy w laboratorium badawczym QC.

W naszym własnym laboratorium badawczym QC, całe meble, części i materiały muszą udowodnić we wnikliwych badaniach, że są przystosowane do codziennego użytku. I to przez następnych 15 lat. Wszystkie zastosowane materiały są badane pod kątem co najmniej takiego zakładanego okresu trwałości.

Kuchnia bez słabych punktów

Strategia "zero błędów".

Tylko meble, które pomyślnie przejdą przez testy jakościowe w laboratorium badawczym nobilia, będą przyjęte do nowej kolekcji. Laboratorium badawcze QC jest ważnym elementem w strategii "zero błędów" firmy nobilia.

Ramię robota

Zabezpieczanie jakości aż do najmniejszych szczegółów.

Regularne audyty produktów, audyty na rampie (kontrola procesu wyładowywania) i badania przesyłek zwrotnych to ważne ogniwa naszego konsekwentnego zabezpieczania jakości. Zespół jakościowy i szkolenia u klientów oraz warsztaty dla partnerów handlowych i kooperujących firm montażowych również przyczyniają się do najwyższej jakości.

Wyróżnienia i sygnatury jakości.

Jakość wyrobów marki nobilia widać na pierwszy rzut oka, można to wyczuć i doświadczyć w codziennym życiu. Wyróżnienia, które otrzymaliśmy od niezależnych instytutów kontrolnych są tego dowodem.

Zarządzanie jakością i ochroną środowiska

Certyfikowany system zarządzania

Nasz system zarządzania jakością jest kontrolowany według normy ISO 9001, system zarządzania ochroną środowiska według normy ISO 14001 oraz system zarządzania energią według normy ISO 50001 są poddawane regularnemu audytowi i certyfikacji przez instytucję TÜV Nadrenia/ LGA InterCert.

Norma ISO 9001 ustala wymagania stawiane systemowi zarządzania jakością, żeby spełnić oczekiwania klientów w zakresie jakości produktu. Ten certyfikat oznacza przemyślane procesy robocze, które u nas zostały specjalnie optymalizowane pod kątem opracowywania i produkcji kuchni oraz ich dystrybucję.Norma ISO 14001 dotycząca systemów zarządzania ochroną środowiska służy polepszeniu środowiskowych wpływów przedsiębiorstwa. Norma ISO 50001 dotycząca zarządzania energią ma na celu ciągłe polepszanie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i obniżenie emisji CO2.

Certyfikat bezpieczeństwa instytucji TÜV Nadrenia

Znak GS - sprawdzone bezpieczeństwo

Ten certyfikat przyznaje instytucja LGA Norymberga. LGA należy do TÜV Nadrenia Group i jest największą w Europie instytucją kontrolną mebli. Znak GS dla sprawdzonego bezpieczeństwa jest dobrowolnym oznakowaniem, cieszący się uznaniem także poza granicami Niemiec.

W zakresie konsumentów i bezpieczeństwa pracy stanowi gwarancję, że wymagania bezpieczeństwa wyposażenia technicznego są spełnione i regularnie kontrolowane przez niezależną instytucję taką, jak LGA. Certyfikaty LGA dla mebli, części mebli, podzespołów i akcesoriów są identyfikatorem sprawdzonej i kontrolowanej jakości, bezpieczeństwa produktu, obciążalności, komfortu obsługi i stałych parametrów materiałowych.

RAL Quality Mark Golden M

Złote M.

Instytucja DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) przeprowadziła kontrolę przedsiębiorstwa w odniesieniu do standardów jakościowych RAL-GZ 430. W wyniku tej kontroli został przyznany znak jakości RAL "Złota litera M". W ten sposób gwarantuje się, że każda kuchnia, która opuszcza fabrykę, spełnia obecne oczekiwania i wymagania jakościowe pod względem trwałości, stabilności i aspektów zdrowotnych oraz środowiskowych.

Logo Made in Germany

"Meble made in Germany"

Od 1 sierpnia 2020 konsumenci znajdą w handlu nową etykietkę, która im dostarcza informacji o jakości mebli: Geograficzny znak gwarancji miejsca produkcji według normy RAL-RG 0191 „Meble Made in Germany“ oznacza meble z Niemiec, które w sposób udokumentowany spełniają ściśle zdefiniowane kryteria. W tym celu konieczne jest udowodnienie, że w Niemczech miało miejsce konstruowanie, montaż i kontrola jakości mebli. Także w przypadku etykiety „Made in Germany“ firma nobilia należy do pierwszych producentów mebli kuchennych wyróżnionych tą nową etykietą.

Znak "Niebieski anioł"

Niebieski anioł

W lipcu 2012 roku wyróżniono nasze przedsiębiorstwo certyfikatem ekologicznym "Niebieski Anioł" - jako pierwszy producent mebli kuchennych. Ten znak przydzielany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska oznacza zaangażowanie zarówno w sprawie ochrony środowiska i zdrowia, jak i ochrony interesów klientów. Wyróżniane są produkty i świadczenia, które z kompleksowego punktu widzenia są szczególne korzystne dla środowiska i jednocześnie spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przydatności użytkowej. "Niebieski Anioł" został przydzielony następującym programom: 115 (Novalux), 157 (Natura), 312 (Focus), 317 (Touch), 357 (Senso), 371 (Riva), 382 (Structura), 406 (Fashion), 497 (Nordic, tylko F786 Szary łupek), 525 (Inline), 555 (Lux), 566 (StoneArt), 615 (Laser), 648 (Flash), 684 (Cascada), 706 (Sylt), 789 (Artis), (808 (Inox), 917 (Pura), 945 (Easytouch), oraz 985 (York).

 

Deutschland Test - jakość produktu

Firma nobilia określiła znów nowe punkty odniesienia w branży produkcji kuchni i ponownie wyróżniono ją przyznając 1 miejsce za NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTU. To wyróżnienie zostało przyznane w ramach szerokich badań prowadzonych przez ServiceValue oraz DEUTSCHLAND TEST. Firma nobilia uzyskała tą szczytową lokatę w kategorii mebli kuchennych w oparciu o ponad 200 000 opinii użytkowników o 1426 przedsiębiorstwach wytwarzających różne grupy produktów. Wysoka funkcjonalność i długa trwałość kuchni nobilia zaimponowała uczestnikom ankiety i przyczyniła się do przyznania tego nadzwyczaj cenionego wyróżnienia.

 

Emblemat wskazujący zgodność z normami TSCA Tytuł VI dotyczącymi emisji formaldehydu w wyrobach drewnianych, zapewniający bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

TSCA Titel VI compliant / CARB2

nobilia stosuje (do produkcji mebli kuchennych) wyłącznie materiały drewnopochodne spełniające wysokie wymagania U.S. EPA Formaldehyd Emissions Standard ujęte w Toxic Substances Control Act (TSCA Title VI). Tym samym od 1 czerwca 2018 roku przedsiębiorstwo spełnia obowiązujące amerykańskie wymagania w zakresie redukcji emisji formaldehydu z materiałów drewnopochodnych. Wartości graniczne określone w TSCA Title VI odpowiadają kalifornijskiej normie CARB2 (California Air Resources Board). Meble są opatrzone informacją „TSCA Titel VI compliant“.

Certyfikat PEFC

PEFC /04-31-1281

Jako pierwszemu producentowi kuchni, w lipcu 2009 roku firmie nobilia przyznano certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). W ten sposób firma nobilia dokumentuje zaangażowanie dla ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialne gospodarowanie drewnem, cennym surowcem naturalnym. Przetwarzane materiały drewnopochodne pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej i kontrolowanych źródeł zaopatrzenia. Certyfikacja leśnictwa jest gwarancją, że nabyte wyroby drzewne nie pochodzą z wątpliwych źródeł albo ekologicznej degradacji, lecz z naturalnie zagospodarowanych lasów.

Przez nabycie kuchni marki nobilia z certyfikatem PEFC kupujący demonstruje świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne.

DGM Climate Pact Furniture Industry

Pakt klimatyczny przemysłu meblowego

Zrównoważony rozwój odgrywa znaczącą rolę w firmie nobilia. Także w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych. Tutaj przede wszystkim ważne jest wspólnie z innymi producentami przejęcie odpowiedzialności, którą dzisiejsza generacja ponosi w stosunku do przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego. W 2016 roku DGM powołało "Pakt klimatyczny przemysłu meblowego" i nobilia jest jego stałym członkiem. Do sukcesywnego redukowania a najlepiej neutralizacji emisji CO2 ważne jest zajęcie roli pioniera przez firmę nobilia, rozpoczęcie publicznej debaty na ten temat i uczulenia społeczności na te zagadnienia.

Logo Emissionsklasse für Möbel

Klasa emisji DMG

Meble kuchenne marki nobilia zostały wyróżnione najwyższą klasą emisji A w oparciu o zasady przydzielania certyfikatów emisji przez Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM). Certyfikat emisji RAL informuje konsumentów na temat emisji substancji szkodliwych i ochrony przed uszczerbkiem na zdrowiu.

Logo Recycling Kontor przedstawiające nieskończoność symbolu recyklingu z literami RKT i hasłem "Transportverpackungen" poniżej.

Certyfikat recyklingu RKT

W Niemczech uczestniczymy w systemie zwrotu i recyklingu opakowań przedsiębiorstwa RKT – Recycling Kontor Transportverpackungen. To zapewnia zbieranie, utylizację i recykling naszych opakowań zgodnie z ustawą dotyczącą opakowań.

Certyfikat GOGREEN

Certyfikat GOGREEN

Do wysyłki całej poczty i paczek zaangażowano serwis GOGREEN oferowany przez Deutsche Post i DHL, który odznacza się neutralnym bilansem CO2. W ten sposób nobilia kompensuje emisje CO2 powstające podczas transportu. Ta kompensacja jest certyfikowana przez niezależny instytut (Societé Général de Surveillance, SGS) według normy ISO 14064.

EcoVadis

Firma nobilia zleciła międzynarodowej agencji ratingowej EcoVadis przeprowadzenie oceny zrównoważonego rozwoju i otrzymała przy tym brązowy medal. To wyróżnienie jest oznaką uznania szeroko zakrojonych starań w zakresie ochrony środowiska, praw pracy i człowieka, etyki i nabywania produktów pochodzących ze zrównoważonego rozwoju. Przy tym uwzględniono wytyczne, podjęte działania i publiczne sprawozdania przedsiębiorstwa.

Przegląd faktów.

Interesujące liczby i fakty na temat największego europejskiego producenta kuchni.

Projektowanie kuchni marki nobilia.

Lista kontrolna, program projektowania online i konfigurator kuchni: te narzędzia pomogą zaprojektować Twoją wymarzoną kuchnię.