Nasza produkcja - Powstaje kuchnia

Zrównoważone surowce i samodzielnie wytwarzana energia elektryczna są dowodem na zrównoważony rozwój w działaniu.

Własny ślad CO2

Jaki ślad pozostawia gospodarcza działalność?

Ślad CO2 jest miarą, która określa wielkość emisji CO2 powstającej przykładowo podczas działalności przedsiębiorstwa. W 2022 roku spowodowaliśmy emisję około 64 993 t CO2. Przy około 803 524 wyprodukowanych kuchni oznacza to w przybliżeniu 81 kg CO2 na każdą kuchnię. Obecny bilans gazów cieplarnianych w wysokości 81 kg CO2 pokazuje emisje, które powstają w bezpośrednim związku z tworzeniem wartości własnej firmy. Uważamy, że jest to nadal zbyt wiele. W związku z tym, kierujemy się szeroko pojętą strategią zrównoważonego rozwoju, której celem jest polepszenie bilansu CO2.

Przy okazji: aby osiągnąć paryski cel 1,5 stopnia, każdy Niemiec może w przyszłości produkować tylko 1000 kg CO2 rocznie. Tak więc przed nami jeszcze trochę wysiłku - i chcemy się do tego jak najlepiej przyłożyć!

Trzech profesjonalistów w garniturach uśmiechających się na dachu z panelami fotowoltaicznymi, symbolizujących współpracę i zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania energetyczne.

Systemy fotowoltaiczne

Czyste wytwarzanie energii elektrycznej dla naszej produkcji

Do prowadzenia produkcji zawsze jest potrzebna energia: Nie tylko maszyny potrzebują energii elektrycznej, lecz również pracownicy przykładowo do dobrego oświetlenia stanowiska pracy, spełniającego wymagania higieniczne i ergonomiczne. Część energii elektrycznej do naszej działalności produkcyjne uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii. Obecnie na dachu zakładu IV mamy zainstalowany system fotowoltaiczny, jak również podobnej wielkości drugi system na budynku administracyjnym i ten udział we własnym czystym wytwarzaniu energii elektrycznej chcemy wyraźnie rozbudować. Cała powierzchnia dachu zakładu III ma być wyposażona w system fotowoltaiczny najnowszej generacji, który zostanie uruchomiony w 2024 roku.

Odzyskiwanie ciepła ze sprężarek

Ogrzewanie w okresie przejściowym

W zimnej porze roku nasze budynki są ogrzewane odpadami drewna; w miesiącach umiarkowanych wykorzystujemy ciepło odpadowe naszych sprężarek jako źródło ciepła. Podczas procesu sprężania powietrza w sprężarkach jest wydzielane ciepło. To ciepło powstające w wyniku tarcia i sprężania wykorzystujemy do zasilania naszych obiegów grzewczych. Gdybyśmy tego ciepła nie wykorzystywali, konieczne byłoby odprowadzanie do atmosfery. W ten sposób osiągnęliśmy podwójny efekt: także woda centralnego ogrzewania jest podgrzewana. Do ogrzewania naszych budynków nie musimy więc spalać dodatkowych nośników energii.

Osoba spaceruje między rzędami dużych żółtych i czarnych przemysłowych kompresorów Kaeser w dobrze zorganizowanym i oświetlonym obiekcie z rurami nad głową.
Nowoczesny zakład przemysłowy z dużymi maszynami, systemami przenośników i zbiornikami magazynowymi, nadzorowany przez technika przechodzącego po czystej i zorganizowanej podłodze.

Opał z odpadów produkcyjnych

Celowe wykorzystanie odpadów drewnianych

Rocznie powstaje ponad 90 000 t odpadów drzewnych. Oczywiście te odpady nie są oddawane do utylizacji, lecz dalej przetwarzane w różny sposób. Odpady nie dające się dalej wykorzystać są więc u nas celowo dalej przetwarzane: Zamiast stosowania nieodrastających surowców takich, jak olej opałowy, gaz lub węgiel używamy odrastający surowiec - drewno. To jest nadzwyczajnie zrównoważone wykorzystanie naszych odpadów produkcyjnych. Przykładowo służą one do ogrzewania wszystkich powierzchni produkcyjnych zakładów I, II, III i V, a tym samym ponad 400 000 m2, przede wszystkim w zimie.

Odzyskiwanie energii z urządzeń obsługowych regałów

Wytwarzanie energii elektrycznej, redukowanie zużycia

W naszych magazynach wysokiego składowania produkujemy energię elektryczną i równocześnie redukujemy zużycie. Nasz magazyn wysokiego składowania w zakładzie I ma przykładowo ponad miejsce na 27 000 palet. Do wprowadzania i wyprowadzania palet stosujemy tam 14 automatycznych urządzeń obsługowych regałów. One są w ruchu przez cały dzień. Gdy te urządzenia obsługowe regałów transportują z góry w dół, wykorzystujemy siłę ciężkości: Przy hamowaniu i ruchu w dół silniki spełniają funkcję generatorów i wytwarzają energię elektryczną.

Nowoczesny zautomatyzowany magazyn z białymi metalowymi półkami i czerwonym robotycznym systemem do pobierania działający w wąskim korytarzu między regałami.
Pracownik manewruje wózkiem paletowym załadowanym skrzynkami w nowoczesnym, dobrze zorganizowanym magazynie, prezentując efektywną logistykę i zarządzanie zapasami.

Opakowania wielorazowego użytku

Gospodarka cyrkulacyjna do oszczędzania materiału

Najlepsze opakowanie to takie, którego nie trzeba wyprodukować. We wszystkich zakresach, gdzie jest to technicznie możliwe rezygnujemy całkowicie z opakowań. Do zapewnienia należytej ochrony towarów używamy systemów cyrkulacyjnych. Nasi dostawcy dostarczają nam niemal wszystkie półwyroby w takich opakowaniach wielorazowego użytku. Okucia - których potrzebujemy codziennie wiele tysięcy, żeby wyprodukować szuflady i szuflady głębokie z wysuwem - są dostarczane na tacach zamiast w kartonach jednorazowego użytku. Ich okres trwałości wynosi wiele lat i tym samym zbędne są opakowania jednorazowego użytku.

Koncepcja gospodarki odpadami

Jeśli jest to nieuniknione - recykling sortowanych materiału

Większość odpadów i wybraków da się uniknąć, jednak pewna ilość odpadów jest nieunikniona. Celem naszej szerokiej koncepcji utylizacji odpadów jest rejestrowanie odpadów w sposób możliwie dokładny według rodzaju materiału. Firma nobilia zdefiniowała wszystkie frakcje odpadów i wprowadziła kolorowy system kierowania, żeby ta koncepcja funkcjonowała standardowo we wszystkich zakładach. Ten system jednoznacznie wskazuje wszystkim pracownikom i pracownicom, w których pojemnikach mają być gromadzone odpowiednie rodzaje odpadów. Powstałe frakcje odpadów są potem odbierane przez certyfikowane zakłady prowadzące utylizację. Dzięki temu osiągamy wskaźnik recyklingu ponad 60 %.

Nowoczesny zakład przemysłowy z maszynami i liniami montażowymi, prezentujący czystą, zorganizowaną przestrzeń roboczą z przygotowanymi materiałami do przetwarzania i produkcji.

Kliknij na ikony tematów,
aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Lub wróć do strony wstępnej, aby uzyskać pierwszy przegląd.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w nobilia?

Wiele dodatkowych informacji znajdziesz w naszym dzienniku zrównoważonego rozwoju. Pobierz go bezpłatnie i dowiedz się, co wyróżnia nobilia.

ZOBACZ DZIENNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU