Nasz łańcuch dostaw - ręka w rękę

Zagadnienie łańcuchów logistycznych dotarło obecnie także do świadomości odbiorców finalnych. Problem: W czasach globalnej wymiany towarów nawet błąd nawigacyjny w Kanale Sueskim może być przyczyną fatalnych skutków w międzynarodowych łańcuchach logistycznych. Dlatego nobilia współpracuje z dostawcami regionalnymi tam, gdzie jest to możliwe.

Regionalność: Think global, act local!

Firma nobilia postępuje według zasady „Think global, act local“. To jest korzystne dla naszych klientów, dla środowiska naturalnego i partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami. To zapewnia krótkie drogi we wszystkich dziedzinach i wnosi znaczny wkład do zredukowania emisji CO2 przez zredukowanie transportu towarów.  80 % naszych dostawców ma siedzibę w Niemczech i 50 % pracuje w promieniu 50 km wokoło zakładu produkcyjnego Verl. Z drugiej strony sprzedajemy niemal połowę naszych gotowych kuchni w Niemczech; dalszych 30 % w sąsiednich krajach europejskich. Łańcuchy logistyczne nie stanowią więc problemu – a w porównaniu jesteśmy głęboko zakorzenionym regionalnym przedsiębiorstwem.

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn podaje sobie ręce na rampie załadunkowej dla ciężarówek, z których jeden nosi kamizelkę odblaskową, symbolizując udaną dostawę lub partnerstwo w logistyce.

Współpraca na tym samym poziomie: partnerskie relacje z dostawcami

Współpracę z naszymi dostawcami widzimy jako długofalowe partnerstwo: Z ponad połową naszych dostawców współpracujemy już dłużej niż 20 lat, ponieważ tylko w ten sposób możemy razem stworzyć lepsze i spokojniejsze przebiegi i procesy, z minimalizacją potencjalnych trudności. Ten styl kooperacji oznacza również, że w czasach kryzysu jesteśmy lojalni wobec naszych partnerów. Nawet wtedy, gdy partner boryka się z trudnościami z powodu sił wyższych, wspomagamy go. To dotyczy szczególnie mniejszych przedsiębiorstw, których przeważająca część działalności polega na współpracy z nobilia i ich stanowiska pracy są zależne od nobilia.

Przemysłowi specjaliści w kamizelkach odblaskowych prowadzą dyskusję na hali fabrycznej, badając produkt lub proces z skupioną uwagą.

Audyt dostawców: dla sprawnego łańcucha logistycznego

Im lepszy dostawca, tym łatwiej i efektywniej przebiega współpraca. To ma wpływ na nerwy, koszty i oszczędza zasoby naturalne. Jeżeli części towaru dostawcy nie odpowiadają naszym wymaganiom, to nie możemy ich dalej przetwarzać. W celu uniknięcia tego, prowadzimy audyty u naszych dostawców, które polegają na zbadaniu przebiegów i procesów u dostawcy, wykrywaniu słabych punktów i razem z dostawcą wypracowaniu rozwiązań. Te audyty są przeprowadzane, gdy nowy dostawca jest przyjmowany i potem są regularnie okresowo powtarzane.

Kliknij na ikony tematów,
aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Lub wróć do strony wstępnej, aby uzyskać pierwszy przegląd.

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju w nobilia?

Wiele dodatkowych informacji znajdziesz w naszym dzienniku zrównoważonego rozwoju. Pobierz go bezpłatnie i dowiedz się, co wyróżnia nobilia.

ZOBACZ DZIENNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU