Une foule d'inspiration pour votre intérieur

Aussi variés que nos produits pour la cuisine, la salle de bains et l'habitat.

Découvrez les nouveautés et les produits phares de notre collection actuelle. Découvrez notre exposition à Verl ou explorez notre showroom numérique confortablement depuis chez vous. Suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux et recevez chaque jour de nouveaux aperçus inspirants de nos univers de produits. Votre avantage : dans tous les domaines, vous trouverez beaucoup d'inspiration pour votre intérieur. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

Nouveautés | Collection 2024

Notre nouvelle collection inspire les tendances actuelles en matière de couleurs et de matériaux ainsi que des idées d'aménagement créatives pour la cuisine, la salle de bains et l'habitat. Point fort particulier : Xtra Hob - la table de cuisson invisible avec hotte aspirante intégrée, développement propre exclusif dans le domaine des hottes aspirantes pour tables de cuisson.

Découvrir les nouveautés 2024

Produits phares actuels

Nous vous présentons ici une petite sélection de produits innovants de notre collection actuelle. Vous n'avez encore rien trouvé pour votre maison ? N'hésitez pas à revenir souvent, car nous élargirons continuellement cette rubrique !

Découvrir les produits phares

Nouveautés | Collection 2024

Notre nouvelle collection inspire les tendances actuelles en matière de couleurs et de matériaux ainsi que des idées d'aménagement créatives pour la cuisine, la salle de bains et l'habitat. Point fort particulier : Xtra Hob - la table de cuisson invisible avec hotte aspirante intégrée, développement propre exclusif dans le domaine des hottes aspirantes pour tables de cuisson.

Découvrir les nouveautés 2024

Suivez-vous déjà nos canaux de médias sociaux ?

Chaque jour, vous trouverez ici des solutions inspirantes pour tous les domaines de votre maison.

Envie d'encore plus d'inspiration ?

Découvrez également nos univers de produits autour de la cuisine, de la salle de bains et de l'habitat!

Notre exposition

Faites une visite inspirante sur place

Visitez notre exposition interne au siège de Verl : sur une surface d'exposition de 5.000 m², des nouveautés produits ainsi que des solutions individuelles de cuisine, de salle de bains et d'habitat vous attendent.

Showroom numérique

Votre visite personnelle à 360°

Nous vous présentons les nouveautés de notre collection dans notre exposition et bien sûr sous forme numérique. Nous présentons 141 propositions de planification sur 5 000 mètres carrés.

Sally et nobilia

Conseils et astuces de planification pour votre cuisine

Sally, la blogueuse culinaire la plus connue d'Allemagne, est une experte en cuisine qui a fait ses preuves. Elle vous emmène à la découverte de la planification de la cuisine et vous donne des conseils et astuces utiles.

Découvrir le monde de Sally

Informations légales

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG.

Postfach 1255 | 33411 Verl

Waldstraße 53-57 | 33415 Verl

 

Telefon +49 (0) 5246 508-0

Telefaks +49 (0) 5246 508-96 999

E-Mail: info@nobilia.de

NR IDENT-VAT: DE 126 779 991

 

 

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą w Verl, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 2439.

Wspólnikiem odpowiadającym osobiście jest Fundacja Rodziny Stickling z siedzibą w Gütersloh, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 6437;
dyrektor: dr Lars M. Bopf (przewodn.), Michael Klein, Frank Kramer.

 

Ograniczenie odpowiedzialności.

Firma nobilia nie gwarantuje, że wszystkie informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej są kompletne, poprawne i zawsze aktualne. Dotyczy to również wszystkich łączy, które kierują pośrednio lub bezpośrednio na tą stronę internetową. Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stronę otwieraną poprzez takie łącze. Firma nobilia zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Copyright.

Prawa do prezentowanych zdjęć należą do firmy nobilia. Dalsze przekazywanie, wprowadzanie do pamięci, kopiowanie lub inne zastosowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia. To samo dotyczy rysunków, obiektów i animacji wszelkiego rodzaju, o ile nie podano innej informacji.

Świadczenia.

Firma nobilia oferuje użytkownikowi dostęp jego danych osobowych, które są wprowadzone do pamięci ekstranetu nobilia. Zakres dostępu użytkownika wynika z przydzielonego użytkownikowi rodzaju dostępu i nadanego stopnia uprawnienia. Firma nobilia udostępnia ekstranet nobilia bez żadnych zobowiązań do podtrzymania działania tego systemu informacyjnego.

Prawa autorskie.

Treści opublikowane w ekstranecie nobilia podlegają prawom autorskim. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie - a szczególnie do komercjalnej reklamy - jest zabronione. Wykonanie kopii z udostępnionych treści jest dozwolone wyłącznie do wewnętrznych celów informacyjnych użytkownika.

Ochrona danych osobowych.

Pobieranie, przetwarzanie (zapisanie, zmiana, przekazywanie, blokowanie i kasowanie danych) i wykorzystanie Państwa danych następuje wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązki użytkownika.

Do obowiązku użytkownika należy ochrona przydzielonego hasła (haseł) przed nadużyciami i utratą.

Rękojmia i odpowiedzialność.

Użytkownik jest świadomy faktu, że oprogramowanie stosowane w systemie informacyjnym, jak i wprowadzone bądź przetworzone dane, mogą być obarczone błędem, mimo wnikliwej kontroli i starannego opracowywania. Do zakresu użytkownika należy sprawdzenie prawidłowości informacji przez stosowanie odpowiednich działań.

 

Odpowiedzialność firmy nobilia za bezbłędność informacji w udostępnionym systemie jest wykluczona, za wyjątkiem sytuacji świadomego wprowadzenia błędu przez firmę nobilia. Firma nobilia nie udziela żadnej gwarancji na ciągły i nieprzerwany dostęp do ekstranetu nobilia.

 

Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu utraty lub nadużycia hasła (haseł) użytkownika.

Wypowiedzenie.

Firma nobilia zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wypowiedzenia uprawnień dostępu użytkownika bez podania przyczyn.

Pozostałe.

Przedłożone porozumienie dotyczące korzystania z ekstranetu nobilia podlega materialnemu prawu Republiki Federalnej Niemiec.

 

Jeżeli jedno z postanowień przedłożonego porozumienia dotyczące zasad korzystania jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to obowiązywania pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie powinno zostać zastąpione obowiązującym postanowieniem tak, żeby utrzymać ekonomiczny sens postanowienia w możliwie wielkim zakresie.

 

Sądem do rozstrzygania sporów związanych z przedłożonym porozumieniem dotyczącym zasad korzystania jest Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy nobilia.

Strona internetowa.

Koncepcja, design, tekst i realizacja techniczna: straight. GmbH Agentur für Kommunikation, Monachium