Sociale verantwoordelijkheid

Er is meer dan één definitie voor het begrip duurzaamheid. Naast milieubeleidsdoelen zijn ook sociale ontwikkelingsdoelen opgenomen. Als familiebedrijf vinden we dit laatste onderwerp traditioneel erg belangrijk - en we hebben in de loop der jaren veel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het goed gaat met de mensen die met nobilia te maken hebben.

Een team van lachende werknemers in groene shirts poseert trots met hun houtbewerkingsproject in een goed uitgeruste werkplaats.

Beroepsopleiding

Duurzaamheid wordt gemaakt door mensen

Wat heeft beroepsopleiding te maken met duurzaamheid? Heel eenvoudig: alleen degenen die de steeds complexere processen in de meubelproductie begrijpen, kunnen gericht handelen en fouten en verspilling minimaliseren. Goed opgeleide specialisten zijn niet alleen een voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering, maar geven ook een impuls aan een duurzame economie. De meest veelbelovende manier om op de lange termijn goed gekwalificeerde specialisten te behouden, is door ze zelf op te leiden en dat doet nobilia al heel lang. En de meeste van deze leerlingen zijn de nobilia-specialisten van morgen.

Bouwnormen

Het huis spaart mee

Woningen gebouwd volgens de KfW 55-norm onderscheiden zich door een gedefinieerde energienorm. Deze norm houdt rekening met de hoeveel energie die in de loop van een jaar gemiddeld nodig is voor verwarming, ventilatie en warmwatervoorziening en hoeveel energie het verwarmde pand naar buiten verliest. Onze nieuwe kantoorgebouwen in Verl en Saarlouis zijn gebouwd volgens de energie-efficiëntienorm KfW 55. Deze gebouwen verbruiken dus slechts 55% van de energie van een vergelijkbaar gebouw.

Luchtfoto van een industriegebied met meerdere grote magazijnen en fabrieken, nabij een snelweg omringd door stukken groene velden.
Een gefocuste werker in een felgekleurd veiligheidsvest onderzoekt aandachtig een stuk in een drukke industriële omgeving, wat toewijding en oog voor detail overbrengt.

Integratie en waardering

Werken met sociale werkplaatsen

Het begrip duurzaamheid heeft ook een sociale component. Duurzaam handelen betekent ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Een belangrijke maatregel is de nauwe samenwerking met sociale werkplaatsen. Sociale werkplaatsen zijn een middel om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te integreren en hen op die manier gewaardeerd te laten voelen. Het zijn meestal de eenvoudige maar niet minder belangrijke taken die onze collega's van de sociale werkplaatsen op zich nemen. Een voorbeeld is het verpakken van kleine onderdelen in passende zakjes, want deze vele kleine onderdelen zijn onontbeerlijk voor de perfecte keuken.

Klik op de pictogrammen van de onderwerpen,
om meer te weten te komen over onze duurzaamheidsmaatregelen! 

Of ga terug naar de inleidende pagina voor een eerste overzicht.

Wilt u meer weten over duurzaamheid bij nobilia?

U vindt veel aanvullende informatie in ons duurzaamheidsjournaal. Download het gratis en ontdek wat nobilia onderscheidt.

BEKIJK HET DUURZAAMHEIDSJOURNAAL