Alles in testmodus.

Wij laten niets aan het toeval over.

Kwaliteit made in Germany – in elke nobilia-keuken standaard merkbaar.

Vanaf de inkomende goederen, tot vervaardiging, tot aanlevering - nobilia heeft voor alle processtappen een complex controlesysteem geïnstalleerd om de hoge kwaliteit van elke afzonderlijk keuken zeker te stellen. Als aanvulling op de teststations worden dagelijks wel 21 complete inbouwkeukens op alle fronten getest tijdens de kwaliteitsaudit. Kwaliteit, milieu en energie vormen al sinds ons bestaan de kern van onze bedrijfspolitiek. Elke nobilia-keuken voldoet aan de strenge, internationale kwaliteits-, milieu- en energienormen.

Testprocessen voor nobilia-keukens.

Stresstest voor keukens – het kwaliteitsbewijs in het QC-testlab.

In ons eigen QC-testlab moeten meubels, bouwdelen en materialen tijdens uitgebreide testprocedures bewijzen dat ze gereed zijn voor dagelijks gebruik. En wel voor de komende 15 jaar. Alle gebruikte materialen worden op deze minimale levensduur getest.

Vlekkeloze keuken

Zero-tolerance-strategie.

Alleen meubels die door de kwalificatietests in het nobilia-testlab gekomen zijn, worden opgenomen in de nieuwe collectie. Het QC-testlab is daarom een belangrijke bouwsteen in de zero-tolerance-strategie van nobilia.

Robotarm

Kwaliteitsgarantie tot in het kleinste detail.

Regelmatige productaudits, laadperronaudits (controleren van het uitlaadproces) en retourcontroles zijn belangrijke elementen van onze consequente kwaliteitsborging. Kwaliteitsronden en scholingen bij de klant, evenals workshops voor handelspartners en montagebedrijven waar nobilia mee samenwerkt waarborgen eveneens hoogste nobilia-kwaliteit.

Onderscheidingen en kwaliteitskeurmerk.

nobilia-kwaliteit kan men op het eerste gezicht al zien, voelen en elke dag beleven. Onze onderscheidingen van onafhankelijke testinstituten zijn het bewijs.

Kwaliteitsmanagement milieumanagement

Gecertificeerde managementsysteem

Regelmatig worden ons kwaliteitsbeheersysteem conform ISO 9001, het milieubeheersysteem conform ISO 14001 en het energiebeheersysteem conform ISO 50001 getest en bevestigd door de keuringsinstanties TÜV Rheinland / LGA InterCert.

In ISO 9001 wordt vastgelegd aan welke eisen een kwaliteitsbeheersysteem moet voldoen om aan eisen van klanten en aan overige eisen aan de productkwaliteit te beantwoorden. Het keurmerk staat voor goed doordachte werkprocessen die speciaal op de ontwikkeling en productie van keukens en de distributie ervan zijn geoptimaliseerd. ISO 14001 voor milieubeheersystemen dient om de milieuprestaties van een onderneming te verbeteren. Met de energiebeheernorm ISO 50001 kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie continu verbeteren en de CO2-uitstoot verlagen.

De certificaten van TÜV Rheinland zijn alle drie internationaal erkende standaardnormen.

Op verzoek via ons contactformulier stellen wij graag ons kwaliteits- en milieubeleid voor u ter beschikking.

Geteste veiligheid TüV Rheinland

GS-kwaliteitsmerk voor beproefde veiligheid

Dit certificaat wordt verleend door LGA Nürnberg. De LGA maakt deel uit van de TÜV Rheinland Group en is de grootste en belangrijkste meubeltester van Europa. Het GS-kwaliteitsmerk voor beproefde veiligheid is een vrijwillig veiligheidskeurmerk, dat ver voorbij de grenzen van Duitsland en Nederland van betekenis is.

Met betrekking tot de gebruiker en werkveiligheid biedt dit keurmerk de garantie dat er aan de veiligheidstechnische eisen wordt voldaan en dat zij door een onafhankelijke instantie, zoals de LGA, getest en regelmatig bewaakt worden. LGA-productcertificaten voor meubels, meubelbouwdelen, componenten en accessoires zijn een teken van erkenning voor geteste en bewaakte kwaliteit, productveiligheid, belastbaarheid, bedieningscomfort en materiaalconsistentie.

De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) heeft de onderneming volgens de kwaliteitsnormen in RAL-GZ 430 getest. Deze test resulteerde in de verlening van het RAL-kwaliteitskeurmerk “Gouden M”. Dit waarborgt dat elke keuken die de fabriek verlaat, voldoet aan de hedendaagse verwachtingen en kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid, stabiliteit en gezondheids- en milieuaspecten.

Gouden M.

De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) heeft de onderneming volgens de kwaliteitsnormen in RAL-GZ 430 getest. Deze test resulteerde in de verlening van het RAL-kwaliteitskeurmerk “Gouden M”. Dit waarborgt dat elke keuken die de fabriek verlaat, voldoet aan de hedendaagse verwachtingen en kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid, stabiliteit en gezondheids- en milieuaspecten.

“Meubels Made in Germany”

Sinds 1 augustus 2020 vinden eindconsumenten in de winkel een nieuw label dat informatie geeft over de kwaliteit van meubels: het geografische herkomstkeurmerk volgens RAL-RG 0191 ”Meubels Made in Germany” kenmerkt meubels uit Duitsland waarvan is bewezen dat ze voldoen aan strenge criteria. Hiervoor moet worden aangetoond dat de constructie, montage en de kwaliteitscontrole van de meubels in Duitsland heeft plaatsgevonden. Ook bij het “Made in Germany”-label hoort nobilia opnieuw bij de eerste keukenmeubelfabrikanten die onderscheiden zijn met dit nieuwe label.

Blauer Engel-logo

Blauer Engel

In juli 2012 werd het bedrijf als eerste keukenfabrikant onderscheiden met het milieukeurmerk “Der Blaue Engel” (Blauwe Engel). Dit keurmerk van het Duitse Bondsministerie voor Milieuzaken geeft de garantie dat er wordt voldaan aan de vereisten voor milieu-, gezondheids- en gebruikersbescherming. Het keurmerk wordt verleend voor producten en diensten die in hun geheel beschouwd bijzonder milieuvriendelijk zijn en tegelijkertijd voldoen aan de hoge eisen aan werk- en gezondheidsbescherming, en aan de geschiktheid voor gebruik. ”Der Blaue Engel” is verleend voor de volgende programma's: 253, 312, 317, 351, 371, 382, 406, 526, 545, 555, 566, 615, 648, 706, 808, 917, 977 en 985.

 

TSCA Titel VI compliant / CARB2

nobilia gebruikt voor de productie van keukenmeubels uitsluitend houtmaterialen, die voldoen aan de strenge Amerikaanse EPA-norm voor uitstoot van formaldehyde van de Toxic Substances Control Act (TSCA Title VI). Zo houdt de onderneming zich aan de Amerikaanse eisen voor verdere reductie van de uitstoot van formaldehyde uit houtmaterialen die sinds 1 juni 2018 gelden. De grenswaarden van TSCA Title VI komen overeen met die van de Californische "CARB 2"-norm (California Air Resources Board). De meubels worden gemarkeerd met de informatie "TSCA Titel VI compliant".

PEFC-certificaat

PEFC /04-31-1281

nobilia is sinds juli 2009 als eerste keukenfabrikant conform PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) gecertifieerd. Dat bewijst de toewijding van nobilia voor een leefbare omgeving en verantwoordelijkheid in de omgang met het waardevolle materiaal hout. De verwerkte houtmaterialen komen namelijk uit duurzaam beheerde bossen en van gecontroleerde bronnen. Woudcertificering biedt de garantie dat de houtproducten die u koopt niet van twijfelachtige herkomst zijn, of uit excessieve houtkap stammen, maar uit semi-natuurlijke, duurzaam beheerde bossen.

Met de aanschaf van een PEFC-gecertificeerde nobilia-keuken toont de koper verantwoordelijkheidsgevoel voor ons milieu.

Op verzoek via ons contactformulier verstrekken wij u graag ons PEFC-certificaat.

Duurzaamheid is heel belangrijk bij nobilia. Dat geldt ook voor broeikasgasemissies. Hier is het met name belangrijk gezamenlijk met andere fabrikanten de verantwoordelijkheid te nemen voor de generaties van vandaag, hun nakomelingen en het milieu. In 2016 lanceerde de DGM het ”Klimapakt für die Möbelindustrie” (klimaatpact voor de meubelindustrie) en nobilia is een vast lid. Om ervoor te zorgen dat de CO2-voetafdruk stapsgewijs wordt verminderd en idealiter wordt geneutraliseerd, vindt nobilia het belangrijk een leidinggevende rol te vervullen bij het aanpakken van dit thema en mensen meer bewust te maken van het probleem.

Het Klimapakt der Möbelindustrie

Duurzaamheid is heel belangrijk bij nobilia. Dat geldt ook voor broeikasgasemissies. Hier is het met name belangrijk gezamenlijk met andere fabrikanten de verantwoordelijkheid te nemen voor de generaties van vandaag, hun nakomelingen en het milieu. In 2016 lanceerde de DGM het ”Klimapakt für die Möbelindustrie” (klimaatpact voor de meubelindustrie) en nobilia is een vast lid. Om ervoor te zorgen dat de CO2-voetafdruk stapsgewijs wordt verminderd en idealiter wordt geneutraliseerd, vindt nobilia het belangrijk een leidinggevende rol te vervullen bij het aanpakken van dit thema en mensen meer bewust te maken van het probleem.

Emissieklasse DGM

De keukenmeubels van nobilia zijn volgens de principes voor toekenning van het emissielabel van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. met de hoogste emissieklasse A bekroond. De consumenten worden met het RAL-emissielabel geïnformeerd over de uitstoot van schadelijke stoffen en beschermd tegen schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

RKT Recyclingcertificaat

In Duitsland nemen wij deel aan het terugnemings- en verwerkingssysteem van de firma RKT - Recycling Kontor Transportverpackungen. Zo wordt gewaarborgd dat onze verpakkingen volgens de verpakkingswet verzameld, gesorteerd en verwerkt worden.

GOGREEN-certificaat

GOGREEN-certificaat

De volledige post- en pakketverzending wordt uitgevoerd via de CO2-neutrale GOGREEN-diensten van de Deutsche Post en DHL. Daarmee zorgt nobilia voor compensatie voor de door het transport veroorzaakte CO2-emissies. De compensatie wordt door een onafhankelijke certificeringsinstantie (Societé Général de Surveillance, SGS) conform ISO 14064 gecertificeerd.

Feiten in een oogopslag.

Ontdek interessante cijfers en feiten over de grootste keukenfabrikant van Europa.

nobilia-geschiedenis.

Checklist, online planner en keukenconfigurator: met deze handige hulpmiddelen kunt u uw droomkeuken ontwerpen.