Onze productie - De keuken ontstaat

Duurzame grondstoffen en zelf opgewekte elektriciteit zijn het bewijs van duurzaamheid in actie. Op deze pagina leest u hoe wij onze productie duurzaam maken.

De CO2-voetafdruk

De sporen die economische activiteit achterlaat?

De CO2-voetafdruk is een waarde die uitdrukt hoeveel CO2 door bijvoorbeeld een bedrijf wordt uitgestoten. In 2022 waren wij verantwoordelijk voor een uitstoot van circa 64.993 ton CO2. Met zo'n 803.524 keukens betekent dat zo'n 81 kg CO2 per keuken. De huidige broeikasgasbalans van 81 kg CO2 toont de emissies die ontstaan in direct verband met de eigen waardecreatie van het bedrijf. Dat vinden wij nog steeds te veel. Daarom voeren we een brede duurzaamheidsstrategie uit die gericht is op het verbeteren van de CO2-balans.

Overigens: om de 1,5 graden-doelstelling van Parijs te halen, mag elke Duitser in de toekomst nog maar 1.000 kg CO2 per jaar produceren. Er staan ons dus nog enkele inspanningen te wachten - en wij willen ons beste beentje voorzetten!

Drie professionele mannen in pakken glimlachen op een dak met zonnepanelen, wat teamwork en toewijding aan duurzame energieoplossingen symboliseert.

Zonne-energiesystemen

Schone stroomopwekking in eigen beheer ten behoeve van onze productie

Er zal altijd energie nodig zijn om te kunnen produceren: Machines hebben elektriciteit nodig en mensen bijvoorbeeld een goed verlichte werkplek om gezond en ergonomisch te kunnen werken. Een deel van de elektriciteit die we nodig hebben voor onze bedrijfsactiviteiten wekken we op uit hernieuwbare energiebronnen. Momenteel hebben we een zonne-energiesysteem geïnstalleerd op het dak van Fabriek IV en een ander systeem van vergelijkbare grootte op een kantoorgebouw - en dit aandeel in onze eigen schone stroomopwekking willen we aanzienlijk uitbreiden. Het gehele dakoppervlak van Fabriek III wordt voorzien van een zonne-energiesysteem van de nieuwste generatie die naar verwachting in 2024 in gebruik zal worden genomen.

Warmteterugwinning van compressoren

Verwarming in de overgangsperiode

In het koude seizoen worden onze gebouwen verwarmd met houtafval; voor de zachtere maanden gebruiken we de restwarmte van onze persluchtcompressoren als warmtebron. In dergelijke persluchtcompressoren wordt lucht gecomprimeerd en warmte gegenereerd. We gebruiken de restwarmte die ontstaat door wrijving en compressie en brengen die in onze verwarmingscircuits in. Als we de restwarmte niet zouden gebruiken, zou deze gewoon in de lucht verdwijnen. Dit mes snijdt aan twee kanten: het verwarmingswater wordt immers ook warm. Het is dus niet nodig extra energiebronnen aan te spreken om onze gebouwen te verwarmen.

Een persoon loopt tussen rijen grote gele en zwarte industriële Kaeser compressoren in een goed georganiseerde en verlichte faciliteit met overheadleidingen.
Moderne industriële faciliteit met grote machines, transportsystemen en opslagtanks, onder toezicht van een technicus die over de schone en georganiseerde vloer loopt.

Verwarmen met productieresten

Gericht gebruik van houtafval

Jaarlijks genereren wij meer dan 90.000 ton houtafval. Uiteraard wordt dit afval niet afgevoerd, maar op verschillende manieren hergebruikt. Afval dat niet meer kan worden gebruikt, wordt door ons daarom op zinvolle wijze gerecycled: In plaats van te verwarmen met niet-hernieuwbare grondstoffen zoals olie, gas of kolen, gebruiken we de hernieuwbare grondstof hout. Daarmee gebruiken wij ons productieafval uitermate duurzaam. Het zorgt bijvoorbeeld voor de verwarming van ons totale productieoppervlak en de kantoren van de fabrieken I, II, III en V, meer dan 400.000 m2, vooral in de winter.

Energieterugwinning bij stapelkranen

Elektriciteit produceren, verbruik verminderen

In onze hoogbouwmagazijnen wekken we elektriciteit op en verminderen we tegelijkertijd het verbruik. Zo heeft ons hoogbouwmagazijn in Fabriek I meer dan 27.000 palletplaatsen. Voor het laden en lossen van pallets zijn daar 14 volautomatische stapelkranen in gebruik. Die zijn de hele dag in beweging. Als zo'n apparaat een last van boven naar beneden verplaatst, wordt er gebruikgemaakt van de zwaartekracht: Bij het remmen en omlaag verplaatsen gebruiken we de motoren van de stapelkranen als dynamo's en wekken zo elektriciteit op.

Moderne geautomatiseerde magazijn met witte metalen rekken en een rood robotisch picksysteem dat werkt langs de smalle gang tussen de rekken.
Een werknemer manoeuvreert een palletwagen beladen met kratten in een moderne, goed georganiseerde magazijn, waar efficiënte logistiek en voorraadbeheer worden getoond.

Herbruikbare verpakkingen

Kringloopeconomie voor bescherming van materialen

De beste verpakking is er een die niet wordt geproduceerd. Als het technisch mogelijk maar enigszins mogelijk is, laten we verpakkingen volledig achterwege. Om ervoor te zorgen dat de goederen nog steeds beschermd zijn, gebruiken we kringloopsystemen. Samen met onze leveranciers worden bijna alle productiematerialen in zo'n herbruikbare verpakking aangeleverd. Het beslag, waarvan we er dagelijks vele duizenden nodig hebben voor bijvoorbeeld ladebakken en uittrekelementen, komt bij ons in trays, dus in kisten, in plaats van in wegwerpdozen. Die hebben een levensduur van vele jaren en besparen zo op wegwerpverpakkingen.

Afvalconcept

Alles wat niet kan worden vermeden, wordt gesorteerd en gerecycled

Veel afval en niet-bruikbaar materiaal is te vermijden; een bepaalde hoeveelheid afval zal er echter altijd zijn. Het doel van ons integrale afvalverwerkingsconcept is om het afval dat ontstaat zo schoon mogelijk in te zamelen. Om ervoor te zorgen dat dit in alle fabrieken gestandaardiseerd werkt, heeft nobilia alle afvalsoorten gedefinieerd en een kleurcoderingssysteem ingevoerd. Het systeem maakt voor alle medewerkers duidelijk welk afval in welke container moet worden gedeponeerd. De resulterende afvalsoorten worden vervolgens overgenomen door gecertificeerde verwijderingsbedrijven. Hierdoor bereiken we een recyclequotum van ver boven de 60%.

Moderne industriële faciliteit met machines en assemblagelijnen, die een schone, georganiseerde werkruimte laten zien met materialen die klaar zijn voor verwerking en productie.

Klik op de pictogrammen van de onderwerpen,
om meer te weten te komen over onze duurzaamheidsmaatregelen! 

Of ga terug naar de inleidende pagina voor een eerste overzicht.

Wilt u meer weten over duurzaamheid bij nobilia?

U vindt veel aanvullende informatie in ons duurzaamheidsjournaal. Download het gratis en ontdek wat nobilia onderscheidt.

BEKIJK HET DUURZAAMHEIDSJOURNAAL